Blog Archives

RRPI2015

Realizujeme nový projekt zaměřený na meziobecní spolupráci

Po úspěšně realizovaném a již ukončeném mikroprojektu „Rozvoj regionů prostřednictvím inovací“ jsme získali další mikroprojekt, který jsme opět zaměřili na oblast meziobecní spolupráce, tentokráte mimo jiné s cílem prohloubit kapacity a možnosti tohoto institutu při stávajících možnostech a potenciálních inovacích. Tentokrát jsou našimi partnery v mikroprojektu opět Trenčianská univerzita, Nový Dvůr, Hrušovansko a nově také

Continue Reading →
13091

Nová publikace: Nástroje ekonomického řízení ve veřejném sektoru

Pohled na řízení veřejného sektoru se v souvislosti s probíhající reformou veřejných financí významně mění. Zatímco tradičně bylo řízení ekonomických systémů chápáno spíše jako zabezpečování zdrojů pro průběžné plnění předem nastavených funkcí a zavedených postupů, v současnosti se pozornost stále více přesunuje ke snaze o dosažení plánovaných cílů a výkonů za současného optimálního využívání dostupných

Continue Reading →
IVS

IVS v masmédiích

Institut veřejné správy ESF MU se díky svým aktivitám objevil v uplynulém období několikrát v hromadných sdělovacích prostředcích. Zde přinášíme přehled vybraných: Česká televize (Dobré ráno): Omezení otevírací doby obchodů o svátcích I.vstup, II.vstup     Deník 5+2: Hrušovany ušetří díky pilotnímu projektu univerzity Deník veřejné správy: Unikátní projekt ekonomů z Masarykovy univerzity přináší inovace do veřejné správy Česká televize:

Continue Reading →
IMG_4075

Prezentace projektů na shromáždní Mikroregionu Hrušovansko

V úterý 16. prosince 2014 se zástupkyně MU, Lenka Bednářová a Vendula Štěpániková pod vedením ing. Filipa Hrůzy, zúčastnily valného shromáždění ZSO Hrušovansko v Dyjákovicích. Na základě zájmu zástupců mikroregionu jsme byli pozváni k prezentaci dílčích projektů realizovaných v rámci přeshraničního mikroprojektu „Rozvoj regionů prostřednictvím inovací“ týkající se témat v oblasti regionální nezaměstnanosti a možných

Continue Reading →
IMG_3972

Proběhla konference „Rozvoj regionů prostřednictvím inovací 2014″

Ve dnech 20. a 21. listopadu 2014 se uskutečnila na zámku v Křtinách v rámci přeshraničního projektu „Rozvoj regionů prostřednictvím inovací“ výstupní konference na témata v oblasti meziobecní spolurpáce. Konference se zúčastnilo téměř 70 účastníků z řad akademické sféry, municipalit a subjektů meziobecní spolupráce (MAS, mikroregiony). Kompletní program celé dvoudenní akce najdete ZDE. Na konferenci

Continue Reading →
konference

Konference pro mikroregiony o možných řešeních a inovacích

Ve dnech 20. a 21. listopadu 2014 pořádáme v rámci realizace mikroprojektu z Fondu mikroprojektů konferenci o možnostech řešení a inovacích v oblasti meziobecní spolurpáce. Základní informace o konferenci, včetně programu a registrace najdete ZDE. Konference je určená jak pro akademickou sféru, tak pro manažery mikroregionů, MAS a starosty se zájmem dozvědět se více o

Continue Reading →
Screenshot 2014-09-05 17.59.51

Realizujeme nový přeshraniční projekt!

Projekt „Rozvoj regionů prostřednictvím inovací” je finančně podpořen z Programu přeshraniční spolupráce Evropského fondu regionálního rozvoje. Na projektu se jako řešitelé podílejí Masarykova univerzita v Brně, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, Zájmové sdružení obcí Hrušovansko a Mikroregion Nový Dvůr. Hlavní myšlenkou při přípravě projektu bylo vytvoření nového typu partnerství, realizace spolupráce mezi univerzitami a

Continue Reading →
konf5

Konference o obcích „Inovace a vize 2014“ na ESF MU

Continue Reading →

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející akce.

Naše projekty

Naši partneři