III. výroční konference Samosprávy 2017

1. prosince 2017 proběhla na půdě Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity „III. výroční konference Samosprávy 2017″ ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR.

V rámci konference zaznělo mnoho zajímavých příspěvků, analýz, dobrých praxí, ale i různá doporučení, tipy a rady pro starosty a starostky a další pracovníky ve veřejné správě, ale i zajímavé podněty pro výzkumné pracovníky z univerzit.

Děkujeme všem účastníkům za účast a diskuzi. Věříme, že tato již tradiční konference, která si našla svoje místo na Ekonomicko-správní fakultě MU, postupně úspěšně vytváří pomyslný most mezi praxí veřejné správy a výzkumným a vzdělávacím prostředím a bude jej do budoucna i dále rozšiřovat skrze zajímavá setkání, výměny informací, dobrých praxí a zkušeností, ale také poznatků z různých projektů a analýz, nejrůznější typy spoluprací a zkrátka se jí bude úspěšně dařit pro toto vytvářet spoluprací IVS ESF MU a SMS ČR inspirující a inovativní podhoubí, které bude sloužit všem starostům a starostkám a dalším pracovníkům veřejné správy pro jejich práci a pomoc při ní.

Těšíme se příští rok opět naviděnou!

Krátký záznam z konference můžete sledovat zde.