Prezentace projektů na shromáždní Mikroregionu Hrušovansko

IMG_4077V úterý 16. prosince 2014 se zástupkyně MU, Lenka Bednářová a Vendula Štěpániková pod vedením ing. Filipa Hrůzy, zúčastnily valného shromáždění ZSO Hrušovansko v Dyjákovicích. Na základě zájmu zástupců mikroregionu jsme byli pozváni k prezentaci dílčích projektů realizovaných v rámci přeshraničního mikroprojektu „Rozvoj regionů prostřednictvím inovací“ týkající se témat v oblasti regionální nezaměstnanosti a možných řešení (Lenka Bednářová) a problematika brownfields v mikroregionu a možnosti realizace. S celým zněním těchto projektů i ostatních realizovaných v rámci zmíněného mikroprojektu se můžete seznámit ZDE. V rámci tohoto shromáždění tedy proběhly prezentace obou výstupů zúčastněným starostům obcí zapojených do mikroregionu Hrušovansko a související diskuse týkající se nejen jednotlivých témat ale také různých aspektů a možností spolupráce s Institutem veřejné správy na ESF MU.