Realizujeme nový projekt zaměřený na meziobecní spolupráci

Po úspěšně realizovaném a již ukončeném mikroprojektu „Rozvoj regionů prostřednictvím inovací“ jsme získali další mikroprojekt, který jsme opět zaměřili na oblast meziobecní spolupráce, tentokráte mimo jiné s cílem prohloubit kapacity a možnosti tohoto institutu při stávajících možnostech a potenciálních inovacích. Tentokrát jsou našimi partnery v mikroprojektu opět Trenčianská univerzita, Nový Dvůr, Hrušovansko a nově také město Bučovice. Součástí realizace tohoto mikroprojektu budou jednotlivé aktivity a také dva workshopy a výstupní konference, které se uskuteční ve dnech 6.-7.5.2015 na zámku v Boskovicích. Více se o tomto mikroprojektu můžete dozvědět na jeho oficiálních stránkách http://mikroinovace.eu/

Registrace a program konference lze naleznout zde:

http://mikroinovace.eu/registrace-a-program-konference-2015/