Další projekt na meziobecní spolupráci úspěšně skončil

Masarykova univerzita opět pomohla několika obcím a mikroregionům Jihomoravského kraje v řešení problémů ve veřejné správě.  V rámci již druhého mikroprojektu tentokrát na téma „Meziobecní spolupráce jako moderní a efektivní nástroj rozvoje regionů“, se tak opět řešily témata, která obcím umožní třeba ušetřit za odpad nebo dále se rozvíjet.

Brno – Do v pořádí již druhého mikroprojektu, jehož hlavním cílem bylo zprostředkovat obcím vzájemnou spolupráci a nabídnout jim nástroje ke zkvalitnění vlastního fungování, se zapojily obce Ratíškovice a Bučovice a mikroregiony Hrušovansko a Nový Dvůr. Hned na začátku definovaly problémy a témata k řešení jako například vytvoření koncepce rozvoje cestovního ruchu, řešení otázky biologicky rozložitelného odpadu nebo návrhy na využití chátrajících objektů v obcích. Ty potom zpracovávali vybraní studenti Masarykovy univerzity.

„Pro naši obec zpracovali tentokrát studenti analýzu odpadového hospodářství, kterým se zabýváme už dlouho a které nás stojí spoustu peněz. Teď bychom mohli výrazně ušetřit,“ řekl místostarosta Ratíškovic Radim Šťastný a dodal: „Spolupráce s Masarykovou univerzitou je také pro obec prestižní záležitostí.“

Nejde přitom o nahodilou činnost, spolupráci univerzity a obcí se dlouhodobě věnuje Institut veřejné správy, který vznikl v roce 2003 na Ekonomicko-správní fakultě MU a zapojení studentů je jen jednou z aktivit. „Pro města a obce zpracováváme analytické, strategické a koncepční materiály, pořádáme konference a workshopy či jim poskytujeme poradenství,“ uvedl Filip Hrůza, vedoucí institutu a doplnil: „Realizujeme také řadu aktivit v oblasti výzkumu a vývoje, které se snažíme přenášet do veřejné správy a samosprávy. Snažíme se nabízet jednotlivým subjektům komplexní řešení pomáhající jejich rozvoji a to vše na pomezí univerzitního prostředí a veřejné správy.“

Brněnský student Václav Uhlíř tak například zpracoval návrh na lepší organizaci městských slavností v Bučovicích, které by tak měly za méně peněz přilákat a zaujmout více návštěvníků. Ondřej Melichar zase předložil vedení města návrhy na využití prázdných a chátrajících budov, tzv. brownfields, které někdy ani nejsou v majetku Bučovic. Výsledky těchto projektů prezentovali studenti představitelům samospráv na konferenci meziobecní spolupráce, kterou uspořádal Institut veřejné správy ESF MU na počátku května v Boskovicích.

Na druhém mikroprojektu spolupracovala s brněnskou univerzitou také Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka a její studenti zpracovávali podobné projekty jako ti čeští. Jejich spolupráce se samosprávami však nebyla tak hladká. „Na Slovensku spolupráce v mikroregionech téměř neexistuje, studenti tedy museli řešit problémy na úplně jiné úrovni než ti čeští,“ popsala Eva Koišová, pracovnice na trenčianské Fakultě socioekonomických vztahů. „Studenti si ale prakticky vyzkoušejí řešení některých problémů, což pro ně má velký význam,“ dodala Koišová. Více se o již realizovaných mikroprojektech, jejich aktivitách a výstupech můžete dozvědět na internetové stránce mikroinovace.eu.