IVS rozšiřuje záběr aktivit ve spolupráci s pracovišti MU – KŽPaPP PrF MU

IVS se snaží neustále reagovat na nové podněty ze strany subjektů veřejné správy a municipalit, reflektuje a snaží se je promítat do své aktuální nabídky. Nově jsme tak rozšířili naše aktivity v oblasti právního poradenství obcím díky navázání spolupráce s Katedrou životního prostředí a pozemkového práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a jejími zástupci, experty v dané oblasti. Co si tedy lze pod touto novinkou konkrétně představit?

Z hlediska konkrétních aktivit tato oblast právního poradenství zahrnuje konzultace, právní analýzy konkrétních situací, poradenství při přípravě obecně závazných právních aktů (např. vyhlášek obcí), účast na projektových aktivitách, vypsání témat závěrečných prací a podobně.

Z hlediska konkrétních témat se jedná zejména o dvě následující sub-oblasti:

A. Právní poradenství v oblasti veškeré problematiky související s ochranou
životního prostředí, například:

a) ochrana přírody, vod, ovzduší a půdy
b) rozvoj a změny využití území
c) ochrana životního prostředí při rozvoji území
d) územní plánování a stavební řád
e) lesní a vodní hospodářství
f) odpadové hospodářství
g) nelegální skládky a staré ekologické zátěže
h) kácení stromů
i) geologický průzkum a těžební činnosti
j) posuzování vlivů na životní prostředí
k) a další.

B. Právní poradenství v oblasti práv k nemovitostem, například:

a) nakládání s nemovitým majetkem
b) pozemkové úpravy
c) problematika katastru nemovitostí
d) vstup na pozemky
e) pozemní komunikace
f) vodní díla
g) územní plánování a stavební řád
h) odstraňování staveb
g) a další.

Budete-li mít zájem o některé z uvedených aktivit nebo se pouze dozvědět víc či nezvázně informativně zeptat, neváhejte se na nás obrátit s dotazem či konkrétní poptávkou. Právní témata a otázky se také budeme v budoucnu snažit více dostat i do našich prezentačních akcí (konference, workshopy, semináře, newsletter atd.).