Vychází nový Newsletter „Inteligentní veřejná správa – 3/2016

Právě vychází třetí letošní číslo našeho newsletteru Inteligentní veřejná správa, ve kterém si můžete přečíst:

- o rozšiřující nabídce akivit IVS, konkrétně vzdělávacích workshopů

- zajímavé rozhovory s Ing. Kristýnou Pokornou, absolventkou ESF MU, která pracuje v odboru Centrální  harmonizační jednotky při Ministerstvu financní ČR nebo profesorem Jurajem Němcem, který působí v organizaci IASIA – sdružující školy a tréninkové instituce zabývající se výukou nebo vzděláváním ve veřejné správě

- o budování vztahů se stakeholdery v místních samosprávách

- o strategickém plánu sportu pro obce

- o dalších informacích a aktivitách IVS

Plný text newsletteru najdete v sekci Ke stažení. ZDE