Nabízíme

Institut veřejné správy se zabývá řadou odborných aktivit, na kterých se podílejí jak odborníci přímo z Masarykovy univerzity, tak spolupracující odborníci z praxe a studenti řádného studia. Konkrétní nabídku služeb můžete naleznout v rámci těchto stránek v jednotlivých odkazech, nebo se neváhejte s konkrétním dotazem obrátit přímo na nás. Kontakty naleznete v sekci o Institutu veřejné správy. Snažíme se vždy maximálně přizpůsobit požadavkům a možnostem klienta, takže v případě dotazu od nás obdržíte individuální nabídku.

Vzdělávání
V oblasti vzdělávání realizujeme následující aktivity:

 

 • vzdělávací kurzy úředníků územních samosprávných celků akreditované v souladu s požadavky zákona č. 312/2002 Sb.
 • vzdělávání zastupitelů
 • vzdělávání starostů a místostarostů
 • kurzy na míru (různé oblasti – účetnictví, veřejné správa, marketing, právo, dotace aj.)
 • e-learningové kurzy a on-line vzdělávání úředníků územních samosprávných celků  (ve spoluprácí s firmou RENTEL, a. s.)

 

Analytické materiály
V oblasti přípravy a tvorby analytických materiálů vám můžeme nabídnout následující služby:

 

 • identifikace stavu (dopadu) implementace a realizace daného programu či opatření v rámci obce, správního obvodu nebo vybraného území (část obce, osada atd.)
 • zhodnocení variant scénářů zavedení daného (předpokládaného) opatření či programu
 • finanční zdraví a analýzy
 • rating obce
 • rozpočtové výhledy
 • finanční plány a projekty
 • veřejné mínění a potřeby v obci
 • studie proveditelnosti a využitelnosti projektů

Strategické a koncepční materiály
V oblasti přípravy a realizace strategických, koncepčních a programových dokumentů vám nabízíme následující služby:

 

 • strategické, koncepční a programové dokumenty
 • strategické řízení institucí veřejné správy a organizací veřejného sektoru
 • dílčí strategie a programy rozvoje obce (např. lidských zdrojů, cestovního ruchu, kultury, hospodářství apod.)
 • rozvoj oblasti (mikroregion, MAS, DSO)
 • rozvoj příspěvkové organizace

Geografie - analýzy, plánování a vizualizace (ve spolupráci s GÚ Přírodovědecké fakulty MU
V této oblasti vám nabízíme například následující služby:

 

 • analýza využití prostorových (geografických) dat
 • návrhy vizualizací výstupů (map) pro agendy/případové studie
 • funkční testování vizualizací a webových aplikací z pohledu odborníků a
  uživatelů
 • vizualizace a územní plánování

E-government, řízení kvality a jiné aplikace
V této oblasti vám nabízíme například následující služby:

 

 • e-government a elektronické veřejné služby
 • hodnocení kvality webu
 • řízení kvality
 • měření spokojenosti zákazníků a občanů, průzkumy veřejného mínění, zapojování veřejnosti

Právní poradenství (ve spolupráci s Katedrou ŽP a PP Právnické fakutlky MU)
V oblasti poradenství vám nabízíme následující služby:

 

 • Právní poradenství v oblasti veškeré problematiky související s ochranou životního prostředí

(např.: ochrana přírody, vod, ovzduší a půdy, rozvoj a změny využití území, územní plánování a stavební řád, lesní a vodní hospodářství, odpadové hospodářství, nelegální skládky a staré ekologické zátěže, geologický průzkum a těžební činnosti, posuzování vlivů na životní prostředí, atd…)

 

 • Právní poradenství v oblasti práv k nemovitostem

(např.: nakládání s nemovitým majetkem, pozemkové úpravy, problematika katastru nemovitostí, pozemní komunikace, vodní díla, odstraňování staveb, atd…)

Ostatní poradenství
V oblasti poradenství vám nabízíme následující služby:

 

 • dotační poradenství
 • řízení lidských zdrojů
 • hodnocení zaměstnanců
 • marketingové analýzy, strategie a řešení
 • nástroje, možnosti, produkty, postupy
 • ostatní typy prací a poradenství (individuálně na základě konzultace)
 • dotazníkové šetření
 • průzkumy veřejného mínění

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás!

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející akce.

Naše projekty

Naši partneři