Informace a doporučení

V této sekci můžete naleznout různé informace a nezávislá doporučení vyplývající z vlastních aktivit IVS, relevantní výzkumné činnosti realizované na ESF MU a dobré praxe našich partnerů, kterou se snažíme propojovat s našimi poznatky v oblasti výzkumu i aplikace. Znalosti, zkušenosti a poznatky dosažené prostřednictvím tohoto jedinečného propojení vedou k neustálému vývoji a tvorbě inovací, které se snažíme sdílet se všemi zapojenými subjekty. Pokud chcete vědět více nebo se dokonce chcete zapojit do tohoto unikátního spojení a spolupracovat s námi, neváhejte se nám ozvat.

Výzkum a aplikace

V segmentu územní samosprávy realizuje IVS  ve spolupráci s různými pracovišti Ekonomicko-správní fakulty také výzkumnou a publikační činnost. Dále pořádá konference, semináře, workshopy tematicky zaměřené na problematiku obcí a krajů, zpracovává programové, koncepční a strategické dokumenty a uskutečňuje analýzy a konzultace dle požadavků územních samosprávných celků.

 

Investice a úspory
Dobrá praxe

Nejenom podniky, ale i obce a neziskové organizace se snaží co nejvíce zefektivnit a zkvalitnit vlastní fungovaní, co nejlépe využít daný čas a finanční prostředky. Spousta problémů, se kterými se v současnosti mnohé obce a regiony potýkají, však vyžaduje inovativní, originální a účinná řešení. Proto je velmi důležitá spolupráce mezi jednotlivými subjekty a především vzájemné sdílení dobré praxe. Znalosti a zkušenosti jednoho subjektu tak mohou vést k efektivnějšímu fungování partnerů, či jiných subjektů. Tento webový portál by měl napomoci všem zainteresovaným aktérům (obce, mikroregiony, MAS, neziskové organizace,…) při jejich snaze sdílet příklady dobré praxe. Ty totiž mohou pozitivně přispět ke zjednodušení a zrychlení některých procesů, ke kvalitnímu rozvoji obcí, regionů a dalších institucí a k jejich dobré image. IVS si klade za cíl prohloubit spolupráci jednotlivých subjektů a především zvýšit jejich motivaci k neustálému rozvoji a zdokonalování.

 

Důležité odkazy

Chcete vědet víc? Kontaktujte nás!

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející akce.

Naše projekty

Naši partneři