CityLAB

Projekt CityLab funguje na ESF MU pod hlavičkou Institutu veřejné správy (IVS) od počátku roku 2014 a je určen pro všechny studenty Masarykovy univerzity, kteří mají zájem:

- dozvědět se více o veřejné správě a samosprávě,CityLAB logo

- rozvíjet svoje dovednosti, schopnosti a znalosti,

- účastnit se na realizaci zajímavých projektů,

- setkávat se s experty a odborníky z praxe,

- získávat zkušenosti a praxi pro hledání své budoucí práce.

V prvním výběrovém řízení při otevření skupiny CityLAB bylo vybráno 17 studentů. Aktivit CitiLABu se účastní studenti různých ročníků, zaměření i fakult MU.

O čem konkrétně je tedy CityLAB? 

V roce 2014 byly ve spolupráci s experty a odborníky z praxe zorganizovány tyto workshopy a semináře:

  1. Jak se řídí město? (host: PhDr. Ivo Klenk, tajemník MěÚ Vyškov)
  2. Finanční řízení města (host: Ing. Věra Vráblíková, ekonomka MěÚ Hrušovany nad Jevišovkou)
  3. Projektový management malých projektů pro veřejnou správu
  4. Hospodaření města Brna v praxi pohledem Odboru rozpočtování a financování MMB (hosté: Ing. Jana Červencová a zaměstnanci odboru; exkurze na MMB)
  5. Teoretické a praktické aspekty nakládání s majetkem města. Case study: Vyškov (host: PhDr. Ivo Klenk, tajemník MěÚ Vyškov)
  6. Soft-skills: Rozvoj prezentačních dovedností. Prezentace projektů v oblasti veřejné správy (hosté: Mgr. Pavla Horáková a kol., Kariérní centrum MU)
  7. Soft-skills: Time-management pro práci ve veřejné správě (hosté: Mgr. Pavla Horáková a kol., Kariérní centrum MU)
  8. Akty veřejné správy a soudní přezkum (host: JUDr. Jiří Večeřa, Ph.D., Nejvyšší správní soud)

 

Navíc se většina účastníků CityLABu rovněž výrazným způsobem podílela na realizaci mezinárodního projektu „Rozvoj mikroregionů prostřednictvím inovací“, v rámci něhož si mohli rozšířit svoje znalosti v oblasti meziobecní spolupráce, ale také rozvíje svoje dovednosti při zpracovávání malých projektů v této oblasti pod vedením odborníků z ESF MU i praxe. Svoje projekty pak měli možnost prezentovat a další zkušenosti získat na související koferenci před zástupci veřejné správy a samosprávy.

A co na to říkají přímo jeho účastníci?

Právě tuto příležitost hodnotí velmi pozitivně studentka ESF MU a členka CityLABu Vendula Štěpáníková. „Největším přínosem pro mě bylo vyzkoušet si zpracovat projekt podle konkrétního zadání z praxe. CitiLAB mi dal jedinečnou příležitost vyzkoušet si své teoreticky nabyté znalosti v praxi a toho si na tomto projektu cením nejvíce. Další skvělou věcí, kterou na tomto projektu spatřuji je, že všechny workshopy jsou pro mě zábavou a baví mě. Je to fajn způsob jak trávit volný čas.“ Její kolega Peter Šalát mluví v podobném duchu: „Líbí se mi vůbec idea seznamování lidí z veřejné správy se studenty a možnost nahlédnout do reálného fungování VS. Důležitá je pro mě také možnost vylepšovat si vlastní soft skills, kterou mi CityLAB nabízí.“

A co Vy na to? Nechcete zkusit se taky zapojit?

CityLAB je otevřená skupina a vstoupit a vystoupit z ní lze kdykoliv. Vaše účast a zapojení záleží pouze a jen na Vás. Naším cílem je mít úzkou skupinu motivovaných a pracovitých studentů s osobní zodpovědností, proto vybíráme každého zájemce pečlivě na individuální bázi a stejně tak se o něj snažíme starat v průběhu jeho účasti ve skupině.

Pokud se chcete zapojit nebo se pouze dozvědět více o CityLABu, neváhejte nás kontaktovat ;-)

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející akce.

Naše projekty

Naši partneři