Workshopy

Institut veřejné správy se zabývá celou řadou vzdělávacích aktivit a právě mezi ně jsme nově zařadili i nabídku workshopů, kterou naleznete na těchto stránkách v jednotlivých odkazech. Workshopy jsou cíleny nejen pro města, obce, mikroregiony a MAS, ale také pro širokou veřejnost.

CBA analýza
 

Analýza nákladů a přínosů (neboli cost-benefit analysis, CBA) patří k základním technikám pro hodnocení investičních projektů.  CBA analýza rozšiřuje běžné finanční hodnocení projektu o veškeré socioekonomické dopady projektu.

Tento workshop bude vyučován v několika blocích v odlišných dnech z důvodu jeho obsahové náročnosti.

 

 

 Rozsah a náplň workshopu:

 •   Jak správně zpracovat analýzu CBA pro Váš projekt například do výzev v IROPu?
 •   Naučíte se analyzovat Váš projekt z ekonomického pohledu
 •   Informace a získané znalosti využijete při přípravě Vašich projektů

 

Přednášející:

 

Mgr. Ing. Jana SoukopováPh.D.

Je odbornou asistentkou na Ekonomicko-správní fakultě MU. Ve své vědecko-výzkumné činnosti se zabývá oblastí odpadového hospodářství, CBA analýz nebo také hodnocení efektivnosti a zásluhovosti veřejných projektů. Je také spoluřešitelkou mnoha výzkumných projektů.
Profil naleznete ZDE.

Ing. Michal Struk

Je odborným pracovníkem na ESF MU, v rámci výuky se zaměřuje na veřejné zakázky a veřejné projekty, angažuje se také v mnoha projektech např. Redistribuční spravedlnost a alokační efektivnost politik veřejného sektoru.
Profil naleznete ZDE.

Datum konání:

Časová dotace:

 • 3 bloky workshopu
 • 4 hodiny/blok

 

 

Cena: 

 

Max. kapacita: 15 účastníků

 

Workshop objednáte ZDE

 

Tento workshop pro Vás připravujeme.

 

 

Projektový management a dotace

Projektový management slouží k rozplánování a realizaci složitých úkolů, které je třeba uskutečnit v požadovaném termínu a s plánovanými náklady, tak aby se dosáhlo stanovených cílů. Naši přednášející Vás seznámí se základními nástroji a technikami projektového managementu, seznámí Vás s dotační problematikou a jejími nástroji (ISKP Informační systém koncového příjemce) a také si ukážete praktické příklady z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 Rozsah a náplň workshopu:

 • Projektové řízení jako cesta k úspěšným projektům
 • Seznámení se základními nástroji a technikami pro realizaci úspěšných projektů
 • Dozvíte se o veřejných projektech ze strukturálních fondů a jak na ně

 

Přednášející:

 

Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.

Je odbornou asistentkou na katedře podnikového hospodářství ESF MU, ve své pedagogické činnosti se zaměřuje na management, podnikovou ekonomiku a mezinárodní obchod. V současnosti působí také jako konzultant zaměřující se na se na oblast realizace veřejných výdajových programů a mezinárodních projektů.
Profil naleznete ZDE.

 

Mgr. Bc. David Póč

Je odborným pracovníkem na ESF MU, ve své vědecko-výzkumné činnosti se specializuje na strategii rozvoje lidských zdrojů a problematiku veřejných zakázek. Mimo jiné působí jako koordinátor projektu  Podpora internacionalizace a přípravy evropských projektů.
Profil naleznete ZDE.

Datum konání:

Časová dotace:

 • 4 hodiny

 

Cena: 1600 Kč včetně DPH

 

 

Max. kapacita: 15 účastníků

 

Workshop objednáte ZDE

 

Tento workshop pro Vás připravujeme.

 

Analýza společenských dopadů veřejných služeb - SROI

SROI – Social Return on Investment je přístup umožňující vyjádřit a pochopit ekonomické, sociální a environmentální dopady projektů či jiných aktiivit organizace. Analýza SROI vznikla proto, aby bylo možné porovnat mezi sebou přínosy projektů ve veřejné či neziskové sféře.

 

 Rozsah a náplň workshopu:

 • Co je to SROI analýza? Proč a jak sledovat společenský dopad Vašich aktivit?
 • Naučíte se měřit společenskou návratnost investic (SROI) realizovaných aktivit
 • Příklady využití a způsoby použití analýzy společenských dopadů v praxi

 

Přednášející:

 

Ing. Gabriela Vaceková, Ph.D.

Je odbornou asistentkou na katedře veřejné ekonomie při ESF MU. Specializuje se na redistribuční spravedlnost a alokační efektivnost politik veřejného sektoru. Působí také jako senior researcher na univerzitě Vienna University of Economics and Business.
Profil naleznete ZDE.

 

Datum konání:

 • 26. leden 2017
 • 27. leden 2017

 

Časová dotace:

 • 4 hodiny

 

Cena: 1200 Kč včetně DPH

 

 

Max. kapacita: 15 účastníků

 

Workshop objednáte ZDE

 

Jak na veřejné zakázky

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek začala platit 1. 10. 2016. Získejte proto aktuální informace o nových možnostech a regulacích problematiky veřejných zakázek malého rozsahu.

Tento workshop je členěn na 3 samostatné části, které je vhodné absolvovat v uvedeném pořadí s tím, že první z nich je kurz – Veřejné zakázky malého rozsahu.

 

 Rozsah a náplň workshopu:

 • Workshop 1 – Veřejné zakázky malého rozsahu
 • Workshop 2 – Příprava zadávacího řízení
 • Workshop 3 – Příprava povinných dokumentů dle nového zákona o zadávání VZ

 

Přednášející:

Ing. Naďa Voráčová

Pracuje na Rektorátu Masarykovy univerzity, kde zastává funkci manažerky Odboru veřejných zakázek. Zaměřuje se na oblast fiskální politiky, v rámci níž se podílí na tvorbě mnoha publikací.
Profil naleznete ZDE.

 

Datum konání:

 • Workshop 1 – Veřejné zakázky malého rozsahu

 

 • 20. ledna 2017
 • 3. února 2017

 

Časová dotace: 

 • Workshop 1 – Veřejné zakázky malého rozsahu: 4 hodiny
 • Workshop 2 – Příprava zadávacího řízení: 4 hodiny
 • Workshop 3 – Příprava povinných dokumentů dle nového zákona o zadávání VZ: 4 hodiny

 

Cena:

 • Workshop 1 – Veřejné zakázky malého rozsahu: 1300 Kč včetně DPH
 • Workshop 2 – Příprava zadávacího řízení: 1600 Kč včetně DPH
 • Workshop 3 – Příprava povinných dokumentů dle nového zákona o zadávání VZ: 1600 Kč včetně DPH

 

Max. kapacita: 15 účastníků

 

Jak vylepšit hospodaření obce

Problematika obecního hospodaření je velice rozsáhlá a lze na ni pohlížet z různých úhlů. V tomto workshopu Vás naučíme, jak správně aplikovat postupy při tvorbě a úpravách rozpočtu a osvojíte si znalosti potřebné k efektivnímu hospodaření v podmínkách územní samosprávy.

 

 Rozsah a náplň workshopu:

 • Jak na efektivní řízení obecních financí?
 • Dozvíte se, jak nastavit systém hospodaření Vaší obce a co si při tom pohlídat
 • Díky manažeru úspor a refinancování se dozvíte tipy, kde a jak ušetřit

 

Přednášející:

Ing. Petr Valouch, Ph.D.

Je vedoucím katedry financí na ESF MU, v jeho vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje na oblast účetnictví a daně. Mimo jiné se podílí na řešení mnoha výzkumných projektů.
Profil naleznete ZDE.

Ing. Filip Hrůza

Působí jako odborný asistent na ESF MU a ředitel Institutu veřejné správy ESF MU. Zaměřuje se na finanční řízení soukromého i veřejného sektoru. Podílí se na řešení projektů pro veřejnou správu a územní samosprávu i mezinárodních projektů.
Profil naleznete ZDE.

Ing. Věra Vráblíková

Je odbornou ekonomickou referentkou na Městském úřadě Hrušovany nad Jevišovkou a externí konzultantkou IVS ESF MU. Má více než 20-leté zkušenosti v oboru, z čehož téměř třetinu ve vedoucí pozici. Je expertkou v oblastech jako rozpočet, personalistika, účetnictví a strategické plánování.

 

Datum konání:

Časová dotace:

Cena:

Max. kapacita: 

Tento workshop pro Vás připravujeme.

 

Strategické plánování pro města a obce

 

Strategické plánování představuje systematické řízení jakékoliv organizace a zaměřuje se na to, aby subjekt mobilizoval a co nejefektivněji využíval všechny zdroje a včas a správně reagoval na změny v okolním prostředí. Strategické plánování je proto důležitým nástrojem regionálního rozvoje

 

 Rozsah a náplň workshopu:

 • Jak má vypadat správný strategický plán a jeho uplatňování v praxi?
 • Dozvíte se, co nepodcenit a co z něj vytěžit ve prospěch řízení Vaší organizace
 • Naučíte se strategicky plánovat a řídit Vaši organizaci podle takového plánu

 

Přednášející:

 

Ing. Filip Hrůza

Působí jako odborný asistent na ESF MU a ředitel Institutu veřejné správy ESF MU. Zaměřuje se na finanční řízení soukromého i veřejného sektoru. Podílí se na řešení projektů pro veřejnou správu a územní samosprávu i mezinárodních projektů.
Profil naleznete ZDE.

Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Je odborným asistentem na katedře veřejné ekonomie a správy při ESF MU. V rámci jeho odborného zaměření se specializuje na enviromentální ekonomii, regionální rozvoj, hodnocení dopadů projektů a veřejné finance.
Profil naleznete ZDE.

 

Datum konání:

 

Časová dotace:

 

Cena:

 

Max. kapacita: 

 

Tento workshop pro Vás připravujeme.

 

 

Další informace

Veškeré objednávky workshopů učiníte v Obchodním centru MU ZDE.

 

 

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás!

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející akce.

Naše projekty

Naši partneři