Institut veřejné správy

 

Vítejte na internetových stránkách Institutu veřejné správy (IVS) při Katedře veřejné ekonomie na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity založeném v roce 2003. IVS se podílí či sám realizuje řadu aktivit v oblastech výzkumu, vývoje či aplikace a to na pomezí mezi univerzitním prostředím a veřejnou správou. Mottem IVS je „spojovat a inovovat“, tedy pomoci orientovat se v aktuálních i budoucích podmínkách, přinášet inovativní nápady a spojovat zainteresované subjekty, shromažďovat a sdílet dobrou praxi a vytvářet prostor pro potenciální spolupráci v rozvoji území a vyměňování zkušeností. Subjekty zapojené do nejrůznějších aktivit a činností IVS pocházejí jak z univerzitního prostředí, tak oblasti veřejné správy, neziskového či soukromého sektoru.

IVS se zabývá řadou odborných aktivit, mezi nimiž lze například nalézt následující, ale nejen ty:

  • akreditované i speciální vzdělávání úředníků ÚSC
  • zpracování strategických, koncepčních či programových materiálů
  • tvorba individuálních specializovaných analýz, studií a expertíz
  • příprava a realizace odborných konferencí, workshopů a seminářů pro subjekty veřejné správy
  • ostatní typy aktivit a poradenství (individuálně na základě konzultace)

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející akce.

Naše projekty

Naši partneři